Македонски English  070 233 123 продажба    
075 424 130 издавање    
02 3122 820 канцеларија
 
 

За нас

Агенција за недвижности - Импулс

Email:
impulsagencija1@gmail.com

Телефони:

ПРОДАЖБА

070/233-123, 077/740-024

ИЗДАВАЊЕ
070/274-423, 075/424-130, 

КАНЦЕЛАРИЈА 02 3122 820


pazar3.mk